DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Anna Dojs

dr nauk medycznych
Czytaj więcej
Dr Anna Dojs Ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu w 1979 roku. Następnie zrobiła specjalizację ze Stomatologii Zachowawczej Pierwszego Stopnia oraz Specjalizację Periodontologiczną Drugiego Stopnia. Później dr Dojs obroniła pracę doktorską z zakresu regeneracji kości z zastosowaniem zabiegów fizykoterapeutycznych. Od lat angażuje się także w wykrywanie ognisk chorób nowotworowych w jamie ustnej na bardzo wczesnym etapie. Wielokrotnie uczestniczyła w leczeniu najtrudniejszych przypadków. Angażuje się w pracę naukową podczas licznych szkoleń i konferencji. Wykształciła też kilka pokoleń lekarzy, którzy pod jej opieką zdobyli specjalizację. W latach 2011-2015 była konsultantem wojewódzkim w dziedzinie stomatologii. Jest jednym z najbardziej doświadczonych chirurgów periodontologów w naszym regionie.

Michał Dojs

dr nauk medycznych
Czytaj więcej
Dr Michał Dojs ukończył Pomorski Uniwersytet Medyczny w 2007 roku. Podczas studiów angażował się w działalność naukowych związków studenckich. Był prezesem pomorskiego oddziału PTTS, był zaangażowany także w studenckie zrzeszenia stomatologów w Europie i na świecie (EADS i IADS). To otworzyło mu drogę do wymian naukowych, które odbył w Niemczech, Gruzji oraz Japonii. Prowadził kursy z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji oraz periodontologii. Uczestniczył w licznych kursach naukowych i szkoleniach. W 2020 roku zdał egzamin specjalizacyjny i dołączył do grona wykwalifikowanych lekarzy periodontologów. Pracuje za pomocą nowoczesnych metod.
Poprzedni
Następny